Đây là video team member của Olfactozoom học hương và tạo hợp hương Hoa Hồng với box Box Fragrance Sketching No.1: Rose Accord trong lúc lockdown. 
 
Đây là box để các bạn thực hành tạo hương ở nhà. Các bạn sẽ bắt đầu việc học điều chế bằng một mùi hương hoa cơ bản nhất trong ngành nước hoa: hương Hoa Hồng. Box này sẽ không có course online đi kèm. 
 
Trong hộp gồm có : 
- 1 lọ Rose of May Absolute 3ml , trong cồn nước hoa 
- 5 nguyên liệu thô/ phân tử mùi hương, trong cồn nước hoa, mỗi loại được chứa trong lọ 5ml với ống nhỏ giọt để bạn dễ thao tác (đây là những phân tử mùi hương chính (cùng một số loại khác) tạo nên mùi hương của Hoa Hồng. 
- 30 que thử mùi 
- Một số lọ rỗng để các bạn làm mùi Hoa Hồng của mình 
- 1 cuốn Booklet nhỏ bằng tiếng Việt và Anh với rất nhiều thông tin thú vị về Hoa Hồng, giải nghĩa một số từ chuyên ngành, cách chiết xuất Hoa Hồng, hướng dẫn tạo nên Rose accord, các hương nước hoa có notes Hoa Hồng nổi tiếng và các gợi ý kết hợp Rose accord với các nguyên liệu trong Olfactozoom - Box A.
 
40-min fragrance smelling session with Olfactozoom, with calming piano music from Ghibli OST. 
 
This video was taken on the first week of Saigon Lockdown in July 2021.. We hope you can enjoy the atmosphere during quarantine time and adapt to "the new normal". 
 
Stay safe everyone! Enjoy the music! 
 

*Vui lòng đọc kỹ yêu cầu về Copyright - Bản quyền trước khi sao chép hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh của blog Olfactozoom.


Xem thêm:

Luyện mũi cho newbie ngành hương

Perfumer - Cần rất nhiều sự chuyên cần


Bài viết mới hơn