Ở phần 3 này, Olfactozoom gửi đến bạn một cảnh cắt ngắn về mùi hương và tính cách trong Season 2, Episode 9 của Emily in Paris.
 
Fun fact 1: Gabriel có mùi gỗ còn Camillie thì có mùi amber
 
Fun Fact 2: Địa điểm trong video này là một nơi có thật tên là La Samaritaine ở địa chỉ 9 Rue de la Monnaie. Đây là một trung tâm thương mại có từ những năm 1870 nhưng đã bị đóng cửa vào 2005. Năm 2021, nhà LVMH đã “hồi sinh” nó và hiện tại đây là một địa điểm chic nhất Paris cùng với khách sạn Cheval Blanc rất sang trọng.
 
Fun Fact 3: Bản dịch tiếng Việt của Netflix vẫn dịch amber là hổ phách - đây là thông tin không chính xác.
 
Fun Fact 4: Có ai nhận ra Camille đã cầm smelling strips ngược chiều so với ảnh Olfactozoom hay đăng không? Thật ra đây là tuỳ sở thích của mỗi người, bạn có thể cầm que thử như Camille trong video nhưng phần lớn người làm trong ngành sẽ cầm phần đầu lớn và chấm/ xịt hương lên đầu nhỏ.
 

Bài viết cũ hơn