Giỏ hàng

Latest from Blog

Hoa Huệ - vẻ đẹp của một cô gái

Hoa Huệ - vẻ đẹp của một cô gái

Chuyên mục của tháng này là bức thư tình gửi đến hoa huệ từ Pierre Bénard - perfumer và diễn giả của Đại hội Nước hoa...

Tổng hợp những podcast về mùi hương bằng Tiếng Pháp

Tổng hợp những podcast về mùi hương bằng Tiếng Pháp

Bạn muốn hiểu thêm về mùi hương? Bạn muốn biết thêm những câu chuyện thú vị đằng sau một lọ nước hoa? Và cũng muốn...

Tổng hợp những podcast về mùi hương bằng Tiếng Anh

Tổng hợp những podcast về mùi hương bằng Tiếng Anh

Bạn muốn hiểu thêm về mùi hương? Bạn muốn biết thêm những câu chuyện thú vị đằng sau một lọ nước hoa? Và bạn có...

Our Manifesto

"Our goal is to arouse people's curiosity by scents. We hope that after smelling perfume raw materials, their minds are full of ideas, and the desire to discover the world of scents gets bigger.”