Giỏ hàng

Copyright - Bản quyền

Copyright: 
 
All contents, materials, Vietnamese translation, and images of this website are the property of Olfactozoom (except cited original post before being translated or photos). 
 
Some of the articles are translated by Olfactozoom team for education purposes, to bring fragrance knowledge to Vietnamese. 
 
You can share the posts by the link of Olfactozoom’s website, Facebook fan page, and Instagram. However, all posts without an explicit source citation (no author name, no website name, no original link) for a commercial purpose are not permitted, without our prior
written permission. Thank you!
 
If you have any questions or inquiries, please contact us at team@scentsvortex.com. 
 
Bản quyền: 
 
Toàn bộ nội dung, bài dịch sang tiếng Việt và hình ảnh đều thuộc bản quyền của Olfactozoom (trừ nội dung gốc trước khi dịch đã được trích dẫn hoặc hình ảnh được trích nguồn). 
 
Các bài team dịch với mục đích đem kiến thức về hương đến gần gũi với bạn đọc Việt Nam hơn vì không dễ để cho các bạn mới vào ngành, hiểu các từ chuyên ngành bằng tiếng Anh. Có một số chỗ, Team lược dịch và bổ sung chú thích cho các bạn dễ hiểu hơn.
 
Bạn đọc có thể chia sẻ lại bài viết bằng đường link của website, fanpage Facebook và Instagram của Olfactozoom. Tuy nhiên, mọi bài đăng không có trích dẫn nguồn rõ ràng (không để tên page, không kèm link gốc bài dịch và nguồn dịch, trích dẫn quá 25% bài viết,..) vì mục đích thương mại là không được phép, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của Olfactozoom. Xin cảm ơn! 
 
Mọi chi tiết, xin bạn liên hệ team@scentsvortex.com.