“𝑁𝑜, 𝐼 𝑑𝑜𝑛’𝑡 𝑠𝑚𝑒𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑎𝑦 𝑦𝑜𝑢 𝑑𝑜. 𝑊𝑖𝑡ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠, 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑘𝑒 𝑜𝑓 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑢𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒𝑚 𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒, 𝐼 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑒𝑑 𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙, 𝑚𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑛𝑜𝑠𝑒, 𝑎𝑛𝑑, 𝑎𝑙𝑡ℎ𝑜𝑢𝑔ℎ 𝑚𝑦 𝑐𝑢𝑟𝑖𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑚𝑎𝑦 𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑓𝑖𝑒𝑟𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑐𝑢𝑡𝑒, 𝐼 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑎𝑔𝑜 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑒𝑑 𝑓𝑒𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑡𝑢𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑎 𝑛𝑒𝑤 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦. 𝐼 𝑒𝑛𝑣𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑚𝑜𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛 𝑒𝑛𝑡ℎ𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑤ℎ𝑒𝑛 ℎ𝑒 𝑠𝑚𝑒𝑙𝑙𝑠 𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑢𝑚𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒, 𝑢𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑠 𝑜𝑓 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝐼 𝑤𝑖𝑠ℎ 𝐼 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑢𝑝 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑎𝑔𝑎𝑖𝑛.”

Đây là một trích đoạn mà mình rất thích trong quyển Diary of A Nose. Gần như mình có thể được sự ghen tỵ của Jean-Claude Ellena - perfumer bậc thầy, với những xúc cảm giản đơn của những người yêu hương thuần túy, những cảm xúc mà dường như ông không thể bắt gặp bản thân mình trải qua nữa. Vì vậy ông đã viết, đã chia sẻ rất nhiều về công việc, về kinh nghiệm làm nước hoa, về thói quen hàng ngày của ông như muốn làm mờ đi rào cản giữa những nhà điều chế và những người yêu hương, để mọi người có dịp hiểu hơn về con người ông.

Mình rất thích cách ông giải thích những bí mật nho nhỏ làm nên thành công cho những sáng tạo của ông, và đặc biệt nhất là ông đã kết thúc quyển sách bằng phần “A summary of Smells” tiết lộ một số cách ông dùng để tái tạo cảm giác mùi của một số mùi hương tự nhiên phổ biến. Ông liệt kê khoảng 20 nguyên liệu và sử dụng tối đa 4 nguyên liệu để tái tạo lại nó – phong cách tối giản rất quen thuộc của ông. Tuy nhiên đây cũng chỉ là những quy tắc chung, người đọc còn cần phải tinh chỉnh tỉ lệ rất nhiều lần để có được mùi hương mong muốn. Để tạo nên mùi hương của Lily trong tự nhiên, ông hướng dẫn sử dụng:

- benzyl salicylate

- phenyl ethyl alcohol

- methyl anthranilate

Tùy thuộc vào loại thực vật mong muốn, người đọc có thể thêm linalool, indole, hoặc geraniol là những nguyên liệu rất phổ biến và không hề khó tìm.

(Geraniol có trong Box Rose và Indole sẽ có trong Box B của Olfactozoom nha mọi người).

Đây là quyển sách tiếp nối cho The Alchemy of Scent hoàn hảo, giúp bạn có một cái nhìn sâu hơn về những ngày tháng làm việc của người điều chế, mà cụ thể ở đây là Jean-Claude Ellena. Quyển sách không quá dài cũng không quá ngắn, bạn có thể đọc một mạch trong hai ngày liền như mình nhưng bạn cũng có thể bỏ ngang bất cứ khi nào và lật giở thêm một vài trang vào những ngày lười biếng để thư giãn đầu óc vì lối viết của Jean-Claude rất thơ, rất dễ chịu và giàu cảm xúc. Đối với những ai yêu thích nước hoa, đặc biệt là những tác phẩm của Jean-Claude Ellena, chắc chắn quyển sách này xứng đáng được nằm trong tủ sách của bạn.


Viết bởi Olfactozoom team.

*Vui lòng đọc kỹ yêu cầu về Copyright - Bản quyền trước khi sao chép hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh của blog Olfactozoom.


Đọc thêm:

[PART 1] BOOK REVIEW: The Big Book of Perfume

[PART 1] BOOK REVIEW: The Alchemy of Scent by Jean Claude Ellena


Bài viết mới hơn